jump to navigation

Et halvt landgangsfartøy fra 1940 » Utvendig fra innspilling Foto Ekkofilm

Fra innspilling. Foto: Ekkofilm