jump to navigation

Et halvt landgangsfartøy fra 1940 » Produksjon-skrog

Overbygg i kryssfiner