jump to navigation

Triop, Sykhusparken, St. Olavs Hospital » Triop 01

Lysinstallasjon av Viel Bjerkeset Andersen. Foto: Kim Andre Ramberghaug