jump to navigation

Utsmykning ved Steinkjer v.g.s. » Steinkjer-VGS7

Tilvirkning ut fra skalamodell